Daisyluiten.com uses cookies. The cookies are necessary, for instance to make the ordering process in our webshop function properly.

In our webshop

Newsletter

Subscribe to the newsletter of
Daisy Luiten!

captcha 

A therapist talks: Kim Huysmans

Do you work with All the Stars Above?KIM_XS
Do you have an experience you would like to share?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We love to hear your experiences!

Case: Autism

Kim Huysmans, psychologist, works in an organisation for clients with autism and also has a private practice in Retie, Belgium.

“In December 2008 I attended the introductory workshop for ‘All the Stars Above’ and I am very enthusiastic about this tool. That’s why I would like to share my experiences.”

Kim made some adjustments, with respect to her clients who have autism:
- a time limit was set, depending on the amount of tension the client could deal with
- the 'tears' became ‘coloured counters’ because ‘tears’ required too much imagination
- a few cards were taken out of the tray because they were too difficult, considering the imaginative ability of the client
- the plastic folder to save questions (when you don’t know the answer immediately) was also taken out

The case of Sandy
Sandy is 27 years old. Her father died of cancer. She is an only child. Sandy has autism and is mentally challenged.

First individual sessions with Sandy

- a lot of items (cremation, memories) were discussed, via these items I (Kim) got to know a lot of things in a short time.
- the assignments made it light-hearted and playful
- we are working on this item in a safe environment

Session with Mother and Sandy

Mother has had a new partner for a while. Sandy didn’t like that but didn’t talk about it.

During All the Stars Above the mother received the question: “Do you think about * often?”
(* = a star sign, symbolising the deceased. Clients are asked to name the deceased to make it more personal).
Mother answered: “Every day.” Sandy responded very rudely, saying: “Yes sure, now Bert is in your life.” Mother explained that she missed her husband every single day, and that hadn’t become less since Bert had been in her life.
For Sandy this was a great relief. During an individual session she visualised this by making a heart with names of people in her life she liked to see, and names of people who died having a place in her heart.

Kim:
"Thanks to the question a lot of tension and miscommunication was revealed.
With this example I want to demonstrate that with the use of All the Stars Above, a lot of vagueness and tension that are difficult to discuss because of her problems communicating (as a result of the autism), can be solved."


The case of Steve
Steve is 49 years old, his father died a few years ago.
Steve has autism and is mentally challenged. He lives in a home for mentally challenged people and for people with autism. In this home Steve has several fulltime caregivers, one of them is Katy.

Session with Steve and caregiver Katy (Kim is present as confidante and helper for Steve)
Steve did not have a good connection with his caregiver Katy; he did not trust her. During the session with All the Stars Above, Steve and Katy both played and answered questions, but Steve liked playing so much that he wanted to roll the die and answer the questions himself. We decided to go with him (for people with autism it is more difficult to learn from experiences others have had) and from that moment Katy only passed the cards to Steve. I asked deeper questions.

Steve’s dad is dead and in his imagination his father has a little hole in heaven. He can watch Steve through this hole. He cannot hear Steve; he can only see him. Steve would also like to have such a hole when he dies.

Kim:
"We deliberately chose to do this session with Katy as game leader so that Steve would feel more comfortable with Katy. And this was achieved. At the end of the session he asked her to accompany him to his room. And since then he has found more confidence and feels safer in connecting with Katy.

Kim Huysmans, psychologe uit België beschreef voor onze nieuwsbrief haar ondervindingen. Kim werkt in een instelling met cliënten met autisme en heeft daarnaast een eigen praktijk in Retie, België.

“Ik heb in december 2008 de introductie workshop ‘Alle Sterren Van De Hemel’ gevolgd en ben dolenthousiast over dit spel. Dus daarom schrijf ik graag mijn ervaringen neer.”

Kim heeft enkele aanpassingen gedaan, met het oog op haar cliënten die autisme hebben: - afhankelijk van de taakspanning van de cliënt werd een tijdslimiet bepaald - de ‘tranen’ zijn benoemd als gekleurde pionnen omdat ‘tranen’ te veel verbeelding vraagt - enkele kaartjes zijn eruit gelaten omdat dit te moeilijk zou zijn, voornamelijk qua verbeelding - het mapje om kaartjes even te bewaren indien je niet direct een antwoord weet, is weggelaten.

Casusbespreking Steve
Steve is 49 jaar, zijn vader is enkele jaren geleden gestorven.
Steve heeft autisme en een mentale beperking. Hij woont niet meer thuis, maar in een bezigheidstehuis voor volwassenen met autisme en een mentale beperking.
Binnen deze woonvorm heeft Steve een aantal vaste begeleiders in zijn woning. Katy, de begeleidster die het spel heeft gespeeld met Steve, behoort tot deze groep.

Sessie met Steve en begeleidster Katy (Kim is aanwezig als vertrouwenspersoon en vertaler voor Steve)
Het contact tussen Steve en de begeleidster was niet zo goed. Steve had weinig vertrouwen in haar. Tijdens het spel geeft de begeleidster de kaartjes, maar zij speelt niet mee. In eerste instantie beantwoordde zij ook de kaartjes, maar Steve vond het zo leuk, dat hij graag alleen dobbelde en zelf alle kaartjes beantwoordde. We hebben dit zo gelaten omdat uiteindelijk het leren van de ervaringen van anderen lastiger is voor mensen met autisme. Ik heb verdere verdiepingsvragen gesteld.

De vader van Steve is dood en in zijn beleving heeft zijn vader een gaatje in de hemel waardoor hij kan kijken. Hij kan Steve niet horen, enkel zien. Later wilt Steve ook zo'n gaatje hebben als hij dood is.

Kim:
Er is bewust gekozen om deze sessies te doen met Katy als spelleider opdat Steve meer veiligheid en vertrouwen in haar zou vinden. En dit is ook gelukt. Op het einde van deze sessie vroeg hij of zij hem wilde begeleiden naar zijn woning. En tot op heden heeft Steve nu vertrouwen en veiligheid in haar gevonden.

Casusbespreking Sandy
Sandy is 27 jaar. Begin 2006 is haar vader aan kanker overleden.
Ze is enig kind. Sandy heeft autisme en een mentale beperking.

Enkele sessies met Sandy alleen
- heel wat items (crematie, herinneringen, ...) werden bevraagd, via deze items kom ik heel veel te weten op korte tijd
- opdrachten maken het wat luchtiger en speelser
- ‘iets doen’, met het thema op een veilige plaats bezig zijn.

Sessie met moeder en Sandy
Moeder heeft sinds enige tijd een nieuwe partner. Hier rond zat er een onuitgesproken
ongenoegen vanuit Sandy.

Tijdens het spel had moeder het kaartje ‘Denk je nog vaak aan vader?’, waarop ze antwoordde ‘Nog elke dag.’. Sandy reageerde hier nogal cru op ‘Dat zal wel nu Bert er is.’. Moeder vertelde dat ze vader nog elke mist en dat dit niet minder is nu Bert in haar leven is gekomen. Voor Sandy was dit een opluchting. Achteraf tijdens een individueel gesprek hebben we dit gevisualiseerd aan de hand van een hart met mensen die leven en die je graag ziet en mensen die dood zijn en een plaatsje in jouw hart hebben.

Kim:
“Het was goed en niet toevallig dat moeder deze vraag trok. Dankzij deze vraag is er veel spanning en onduidelijkheid weggenomen.

“Met dit voorbeeld wil ik aantonen dat er via het spel veel onduidelijkheden en spanningen, die niet gecommuniceerd kunnen worden omwille van haar communicatieve moeilijkheden, toch aan bod kunnen komen !”
Kim Huysmans (psychologe) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.